Kursy i szkolenia na Drony UAVO VLOS i BVLOS – operatora bezzałogowych statków powietrznych – DRONÓW – najlepiej oceniany ośrodek szkolenia UAV w Polsce.

Szkolenie z tworzenia ortofotomap z drona

Szkolenie z tworzenie ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych za pomocą drona

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o metodach i procesie tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych z ortofotomapawykorzystaniem dostępnego oprogramowania fotogrametrycznego i fotografii lotniczej wykonanej przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
Uzyskane produkty w postaci ortofotomap i modeli wysokościowych służą dalszym analizom przestrzennym i mogą być przydatne w inwentaryzacji terenu, projektowaniu budowlanym, pracach geodezyjnych itp.
Szkolenie jest dedykowane w szczególności operatorom UAVO oraz przedstawicielom branż zainteresowanych wykorzystaniem takich modeli w swojej działalności.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad fotogrametrii i planowania procesu pozyskania fotografii do celów tworzenia ortofotomap i numerycznych modeli wysokościowych. Część praktyczna obejmuje przygotowanie i wykonanie lotu fotogrametrycznego oraz wykonanie ortofotomapy i modelu wysokościowego z użyciem oprogramowania w chmurze (DroneDeploy, Altizure) lub oprogramowania stacjonarnego (Pix4D).
modele numeryczne wysokości i ortofotomapy

Ogólny program szkolenia

Część 1: teoria 3h

  • Jak powstaje ortofotomapa i numeryczny model wysokościowy ze zdjęć? Podstawowe zagadnienia fotogrametrii w tworzeniu odwzorowania obiektów przestrzennychortofotomapa z drona
  • Jak pozyskać zdjęcia do opracowania ortofotomapy? Metody, istotne parametry i optymalizacja fotograficznych lotów BSP
  • Jak przetwarzać pozyskane zdjęcia w środowisku programowym? Zapoznanie się z przebiegiem procesu w popularnym oprogramowaniu stacjonarnym i chmurowym.

Część 2: praktyka 4h

  • Planujemy lot fotogrametryczny. Przygotowanie do wykonania lotu i pozyskania zdjęć, analiza ryzyka
  • Pozyskujemy zdjęcia. Wykonanie lotu BSP* w praktyce
  • Przetwarzamy zdjęcia. Opracowanie pozyskanych fotografii w procesie fotogrametrycznym, zbudowanie chmury punktów, (OPCJA: georeferencja naziemna do fotopunktów RTK), generowanie modelu wysokościowego, mozaikowanie fotografii, generowanie ortofotomapy eksport do różnych formatów

*) wykonanie lotu odbywa się na BSP organizatora szkolenia tylko w warunkach umożliwiających jego wykonanie

ortofotomapa z drona

Cennik szkoleń:

Szkolenie z tworzenia ortofotomap
1000 zł netto
teoria + praktyka 7 godz.
więcej informacji pod numerem telefonu: 503 975 037
Szkolenie z tworzenia modeli 3d + tworzenia ortofotomap
1850 zł netto
2 x teoria + praktyka 7 godz
więcej informacji pod numerem telefonu: 503 975 037
Obsługujemy płatności online w systemie  logo_przelewy24
Przed dokonaniem płatności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kursów
* Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Wystawiamy faktury VAT

Miejsce szkolenia

Katowice, Uniwersytet Śląski Instytut Fizyki.