Kursy i szkolenia na Drony UAVO VLOS i BVLOS – operatora bezzałogowych statków powietrznych – DRONÓW – najlepiej oceniany ośrodek szkolenia UAV w Polsce.

Egzaminy Państwowe

Po ukończeniu Naszego szkolenia o którym można przeczytać dokładniej tutaj. Kursant może przystąpić do egzaminu państwowego. Nasz ośrodek pomoże wypełnić wszelkie dokumenty jak i zorganizować egzamin w dogodnym terminie. Nasz ośrodek posiada własnego egzaminatora ULC.

Przed egzaminem państwowym należy złożyć komplet dokumentów u egzaminatora prowadzącego egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym i formalnym,  jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)
  • Oświadczenie o posiadanej wiedzy i umiejętnościach – Certyfikat ukończenia szkolenia UAVO (kopia)
  • Kopia polisy ubezpieczenia OC
  • Badania lotniczo-lekarskie (do świadectw kwalifikacji) (wykaz wszystkich lekarzy, u których można przejść badania znajduje się na internetowej stronie ULC w zakładce UAV) – kopia
  • Opis sprzętu, na którym ma zostać wykonany egzamin wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp.(można zamieścić zdjęcie)
  • Dowód wniesienia opłaty – 201 zł – za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji  UAVO

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego należy wnieść również następujące opłaty:

– za egzamin teoretyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 158 zł
– za egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 105 zł
– za wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji – 43 zł

Opłaty wnosi się na numer konta:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ul. Marcina Flisa 2,
02-247 Warszawa