Nasz ośrodek szkoleniowy oferuje pomoc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) dla Ciebie i Twojego drona.
Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie OC użytkownika drona o masie do 25 kg na cały świat (zarówno amatorskie jak i komercyjne) lub ubezpieczenia Aero Casco na drona wypełnij formularz lub skontaktuj się z Nami telefonicznie.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Warunki szczególne ubezpieczenia:
– skreślono par.3 ust.1 p.4 OWU
– zakres terytorialny: Cały świat
– wybrane warianty ubezpieczenia obejmują zarobkowe użytkowanie modeli latających o maksymalnej masie (MTOW) do 25 kg
Ubezpieczenie OC – czyli ochrona operatora przed odpowiedzialnością za szkody na mieniu i/lub obie powstałe w związku z użytkowaniem modelu latającego.

[su_quote]Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne powstaje w dniu rozpoczęcia lotu lub skoku, wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni powietrznej. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 440)[/su_quote]

Należy pamiętać również o tym, że zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw, żeby przystąpić do egzaminu UAVO VLOS konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.
Oznacza to, iż każdy kto wykonuje loty bezzałogowym statkiem powietrznym, w Polskiej przestrzeni powietrznej musi posiadać ubezpieczenie OC na minimalną gwarantowaną sumę ubezpieczenia o wartości 3000 SDR.
[su_service title=”Uwaga!”][su_note]Ubezpieczenie to Odpowiedzialność Cywilna użytkownika / operatora drona / modelu latającego i w przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia ubezpieczony jest operator drona, a nie sam statek powietrzny (dron). Również firmy korzystające z dronów ubezpieczają swoich pracowników, a nie podmiot będący właścicielem statku powietrznego. Jeżeli w firmie jest pięciu operatorów – potrzebne będzie 5 osobnych ubezpieczeń OC.[/su_note][/su_service]

W przypadku problemów z działaniem formularza proszę przesłać zgłoszenie mailem na adres: kontakt@droneland.pl

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. ​
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.