Kursy i szkolenia na Drony UAVO VLOS i BVLOS – operatora bezzałogowych statków powietrznych – DRONÓW – najlepiej oceniany ośrodek szkolenia UAV w Polsce.

OC na drona

Nasz ośrodek szkoleniowy oferuje pomoc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) dla Ciebie i Twojego drona.

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie OC użytkownika drona o masie do 25 kg na cały świat (zarówno amatorskie jak i komercyjne) lub ubezpieczenia Aero Casco na drona wypełnij formularz lub skontaktuj się z Nami telefonicznie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Warunki szczególne ubezpieczenia:
– skreślono par.3 ust.1 p.4 OWU
– zakres terytorialny: Cały świat
– wybrane warianty ubezpieczenia obejmują zarobkowe użytkowanie modeli latających o maksymalnej masie (MTOW) do 25 kg

Ubezpieczenie OC – czyli ochrona operatora przed odpowiedzialnością za szkody na mieniu i/lub obie powstałe w związku z użytkowaniem modelu latającego.

Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne powstaje w dniu rozpoczęcia lotu lub skoku, wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni powietrznej. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 440)

Należy pamiętać również o tym, że zgodnie z obowiązującym dziennikiem ustaw, żeby przystąpić do egzaminu UAVO VLOS konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.
Oznacza to, iż każdy kto wykonuje loty bezzałogowym statkiem powietrznym, w Polskiej przestrzeni powietrznej musi posiadać ubezpieczenie OC na minimalną gwarantowaną sumę ubezpieczenia o wartości 3000 SDR.

Uwaga! Uwaga!
Ubezpieczenie to Odpowiedzialność Cywilna użytkownika / operatora drona / modelu latającego i w przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia ubezpieczony jest operator drona, a nie sam statek powietrzny (dron). Również firmy korzystające z dronów ubezpieczają swoich pracowników, a nie podmiot będący właścicielem statku powietrznego. Jeżeli w firmie jest pięciu operatorów – potrzebne będzie 5 osobnych ubezpieczeń OC.