PILOT DRONA w zasięgu wzroku - VLOS

Ukończ nasz kurs i uzyskaj europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej. NSTS-01 do 4kg lub NSTS-02 do 25kg.

Szkolenie Pilota drona VLOS - w zasięgu wzroku

Zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania egzaminu pozwalającego otrzymać europejski certyfikat kompetencji PILOTA DRONA w kategorii szczególnej.
Pozwala na loty w scenariuszu narodowym NSTS-01 do 4kg lub NSTS-02 do 25kg

Podstawowe informacje o szkoleniu VLOS

Co daje kategoria szczególna z uprawnieniami do lotów w NSTS? 

WYBIERZ WERSJE SZKOLENIA DLA CIEBIE

Co obejmuje Szkolenie VLOS w kategorii szczególnej: dla scenariuszy NSTS-01 i NSTS-02

Kurs prowadzony jest według wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia z dnia 30 grudnia 2020.

TEORIA

Przekazanie przez Profesjonalistów-praktyków wiedzy z zakresu tematyki związanej z kategorią szczególna i lotami według NSTS-01 i NSTS-02, zgodnie z wymogami ULC.

 • Przepisy lotnicze,  
 • Ograniczenia możliwości człowieka, 
 • Procedury operacyjne, 
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu, 
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia, 
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 
 • składa się z 80 pytań testu wielokrotnego wyboru,
 • czas na rozwiązanie to 60 minut,
 • warunek zaliczenia to uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi łącznie.
 • umożliwia rozpoczęcie szkolenia praktycznego do 4kg lub do 25kg

PRAKTYKA

Zdobycie przez Kursanta umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów dronami z naciskiem na wymogi ULC i EASA. Szkolenie składa się z 1 godziny szkolenia naziemnego i 3 godzin lotów. Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez instruktora. Pozytywny wynik pozwala na uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota VLOS dla scenariuszy STS i NSTS-01 i NSTS-02

 • Czynności przed lotem
 • Procedury w trakcie lotu
 • Czynności po zakończeniu lotu

odbywa się poprzez ocenę umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach niniejszego scenariusza standardowego wydanej przez instruktora części praktycznej

CENNIK SZKOLEŃ VLOS:

DO 4 KG
DO 25 KG

NSTS-01
KATEGORIA
SZCZEGÓLNA

VLOS
E-LEARNING
850
725 brutto
 •  
PROMOCJA
 • szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej,
 • szkolenie praktyczne ustalane indywidualnie,
 • szkolenie praktyczne 6 godziny zajęć 1 na 1,
 • >zniżki na produkty DJI do 15%,
 • >zniżki na wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez Droneland.pl
 • materiały szkoleniowe
 • pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem europejskiego Certyfikatu Pilota Drona,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia OC,
 • cena zawiera wszystkie koszty w tym egzaminy końcowe !!

* Wystawiamy faktury VAT

NSTS-01
KATEGORIA
SZCZEGÓLNA

VLOS
E-LEARNING + WIDEOKONFERENCJA
950
790 brutto
 •  
POLECAMY
 • szkolenie teoretyczne z wykorzystaniem platformy do wideo konferencji ok 7 godzin oraz platformy e-learningowej,
 • szkolenie praktyczne ustalane indywidualnie,
 • szkolenie praktyczne 6 godziny zajęć 1 na 1,
 • zniżki na produkty DJI do 15%,
 • zniżki na wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez Droneland.pl
 • materiały szkoleniowe
 • pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem europejskich uprawnień Pilota Drona,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia OC,
 • cena zawiera wszystkie koszty w tym egzaminy końcowe !!

* Wystawiamy faktury VAT

NSTS-01
KATEGORIA
SZCZEGÓLNA

VLOS
STACJONARNIE
1100
900 brutto
 •  
 • szkolenie teoretyczne w małych grupach,
 • szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej,
 • szkolenie praktyczne ustalane indywidualnie,
 • szkolenie praktyczne 6 godziny zajęć 1 na 1,
 • zniżki na produkty DJI do 15%,
 • zniżki na wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez Droneland.pl
 • materiały szkoleniowe
 • pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem europejskich uprawnień Pilota Drona,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia OC,
 • cena zawiera wszystkie koszty w tym egzaminy końcowe !!

* Wystawiamy faktury VAT

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Ukończone 16 lat lub zgoda rodzica

kandydat musi mieć ukończone 16 lat lub posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Brak badań lotniczo-lekarskich

kasa

Wszystkie koszty wliczone w cenę szkolenia

W cenę szkolenia są wliczone wszystkie koszty wydania certyfikatu kompetencji pilota VLOS w kategorii szczególnej do NSTS-01 lub NSTS-02

Podczas szkolenia ośrodek zapewnia ubezpieczenie OC

Podczas szkolenia każdy Nasz kursant jest ubezpieczony.

Pomagamy również w zakupie 
Polisy OC po szkoleniu  (w takim wypadku prosimy o kontakt pod numerem  503 975 037 lub kontakt@droneland.pl).

INFORMACJE DODATKOWE I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA VLOS do 25kg – NSTS-02:

 • Ukończone 16 lat,
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego,
 • BRAK BADAŃ LOTNICZO – LEKARSKICH / Orzeczenia Lotniczo-Lekarskiego,
 • W cenę szkolenia są wliczone wszystkie koszty wydania certyfikatu kompetencji pilota VLOS w kategorii szczególnej do NSTS-02

Podsumowanie korzyści szkolenia w naszym ośrodku:

Na czym szkolimy:​

Pracujemy na dronach firmy DJI, Yuneec, a także modelach skonstruowanych przez nas.

SYMULATORY LOTNICZE

Dysponujemy jednym z najbardziej rozbudowanych oraz realistycznych symulatorów lotu na rynku, który zapewnia swobodę oraz realistyczne sesje treningowe. Do szkolenia na symulatorach używamy aparatur sterujących takich samych jak podczas zajęć praktycznych

Dlaczego warto się u nas szkolić

Szkolenie prowadzą zawodowi Operatorzy UAV posiadający uprawnienia INS

 na wszystkie kategorie bezzałogowych statków powietrznych.

Miejsce szkolenia

Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie należącym do Droneland.pl na lądowisku zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.
Szkolenia teoretyczne odbywają się w naszej sali szkoleniowej zlokalizowanej w centrum Katowic.

Egzamin wewnętrzny

Na zakończenie szkolenia kursant przystępuje do Egzaminu wewnętrznego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ,
uprawniające do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Masz pytania?
Odpowiemy!

Skorzystaj z ekspresowego formularza lub zadzwoń pod numer +48 503 975 037

W przypadku problemów z działaniem formularza proszę przesłać zgłoszenie mailem na adres: kontakt@droneland.pl

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. ​
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.